باورهای رنگی   

" باورهام

مثل دکمه های رنگی

پخش کوچه هاست ،

کف زمین تاریک."

پ.ن : در حاشیه ی انتهای جلسه ی نقد وبلاگ "رجایی زمان" !

لینک
سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧ - سیب گندیده

   فرار بی اثر   

فرار بی اثر رنگ از قاب خشکیده ی خاطره ،

فرار بی اثر فکر از ذهن مسموم ،

فرار بی اثر احساس از قلب آکنده ،

...

همچون فرار بی اثر از توست به سوی تو!

 

 

پ.ن : از دوست جون ممنونمقلب

لینک
یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٧ - سیب گندیده