پی نوشت   

خبرها زیاده ..... در حوصله ی منو شما و تایپیدن نیست!

 

 

پ.ن: اینم یه جمله ی جالب و ثلیث (!) از دوست جون:

" میگم خیلی باحال محدثه با دکتر عازمی شوهرش پروژه برداشته!"

 

اینجاست که باید باهوش بود و گزینه صحیح را انتخاب کرد:

  1. محدثه با دکتر عازمی پروژه برداشته!
  2. محدثه و دکتر عازمی با شوهرش پروژه برداشتن!
  3. محدثه با شوهرش پروژه برداشته!
  4. دکتر عازمی جهت رَد گُم کُنی در جمله آمده است! 
  5. دوست جون رو هرچه سریعتر به "سازمان پژوهشها و جمله سازیهای اکابر" معرفی کنیم!

 

 

 

لینک
چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ - سیب گندیده