این منم!   

 

امروز 4 آبان 1389،روزیه که دوباره بدنیا اومدم.

و حالا این منم،

من... زن... تو... شوهر... اینجا... سقف... خونه... اسباب کشی... زندگی... مشترک... آغوشش... بوسه هاش... ناهار... ظرف شستن... شام ... بازم ظرف شستن... گردگیری... دستهاش... خرید... نون.... پول... مادرمن... مادر تو... کار... تلفن... حساب بانکی... مهمونِ آخرِ شب... قِسط... تلویزیون... نفسهاش... نوازشش... خستگی... خواب دونفره...

.

.

.

همه اینا باهم خوبه یا بد؟!

تا حالا شده کسی رو بیشتر از خودت دوس داشته باشی؟!

 

لینک
سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩ - سیب گندیده