تو مرا گم کرده ای
یا
من تو را؟!!
پ. ن : قرار ما ، همین جا ، به ساعت حرف بعد ...
لینک
سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٥ - سیب گندیده