حرف تازه   


spring
 

بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد
از آنکه دلبر دمی به فکر ما نباشد
در این بهار ای صنم بیا و آشتی کن
که جنگ و کین با من حزین روا نباشد
 


پ.ن : در زمانی که همه چیز برام جز تکرار مکررات نیست! در انتظار حرف تازه ای از بهار می مانم.

لینک
چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦ - سیب گندیده