روز مرد !!   

خب! خود کرده را تدبیر نیست.

وقتی ادعا میکنی تو کارکردن با مردها باید مثل خودشون باشی و ناز و نوز نداریموووو ... باید مرد باشیوووو ... مردونه رفتار کنیووووووو.... بی احساس و جدی و حالا بعضی وقتا که میخوان دورت بزنن خشانت و اینجور اراجیف ...... بایدم مدیر کیفیت سازندت، اختصاصا باهات تماس بگیره و " روز مرد " رو به تو تبریک بگه!! عوض ، گله نداره!قهر

 

پ .ن:بیخود نیست آقای بیاتی بیچاره که هر وقت تو بازرسی،واسه محموله صداش میکنم، یا حتی واسه یه سوال ساده .... میگه از ترس عرق سرد میشینه رو پیشونیم!!!نیشخند

بذار برم جلو آینه یه بار دیگه قیافه ی منحوسمو ببینم!!!یول

لینک
شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٧ - سیب گندیده