باورهای رنگی   

" باورهام

مثل دکمه های رنگی

پخش کوچه هاست ،

کف زمین تاریک."

پ.ن : در حاشیه ی انتهای جلسه ی نقد وبلاگ "رجایی زمان" !

لینک
سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧ - سیب گندیده