قانون اشتباهی!   

 

 

 

" نیوتن هم اینقدر خِنگ ؟؟!!...!!

 حیف این "سیب" ، که به عشق این "نیوتن" به زمین افتاد و حیف این جاذبه ی عشق که به جاذبه ی زمین تبدیل شد!!!! "

 

 

 

پ.ن : حامد عزیز، تولدت مبارکلبخند

 

 

لینک
سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٧ - سیب گندیده