دزدی ادبی 1 !!   

 

 

دو نیمه ی یک سیب ، اگر بخواهند کاملاً یکی شوند،

باید که هیچ فاصله ای از خود باقی نگذارند.

"عشق"، حذف کامل فاصله را درخواست می کند ، اما این ، به مفهوم لزوم شباهت میان دو نیمه ی سیب نیست.

"عشق" ، نافیِ شباهت است.

شباهت ، پایان "عشق".

 

 

 

پ.ن:زین پس بجای واژه ی معدوم و مطرود "بدون عنوان" برای عبارات قصار بزرگان اهل ادب، از واژه ی ثلیث "دزدی ادبی" استفاده خواهم کرد! پس ای فرهیختگان ادب، گیر ندهید !

 

لینک
شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸ - سیب گندیده