اثبات   

 

 

اعتراف نه در کلام تو بود، نه در رفتار !

"انیشتین" هم اگر می بودم ،

در می ماندم از اینکه

 

" احساس " تو را با نگاهت "اثبات" کنم!

 

 

 

پ.ن: از  الهام بخشی دوست جون ممنونممژه

 

لینک
جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۸ - سیب گندیده