می دانستم

می دانستم
می دانستم ، بیش از اینها بی ارزشم برای تو .
چه بیهوده!!
تا دیروز ، به گمانم بزرگترین کشف زندگی من ، تو بودی .
ولی امروز ، کشف بزرگتر و غم انگیزتری کردم.
اینکه ، من ،
همواره برای تو ، بیش از یک شوخی کودکانه نبوده ام
مرا ببخش ، که ، راه را گم کرده بودم
شاید ، تو را قبلاً کاشف دیگری کشف کرده باشد
پ. ن : و شاید ، دیگر هیچوقت .......... کاشف نشوم
/ 0 نظر / 2 بازدید