سيب گمشده

گمشده

دستم را تا انتها با همه توان بالا می گیرم .... نمی رسد

آسمان کوچک شده... دور شده

دور شدم... از خدایی که مال من است

گم شده... گم شدم!

می گردم و پیدا نمی کنم...

/ 0 نظر / 4 بازدید