شايد وقتی ديگر!!

شاید وقتی دیگر!

دیشب کابوس بدی دیدم
در خواب دیدم، ساعتی از عمرم به بیهودگی تلف شد و من فراموش کردم
به تو بگویم ،

... 
« دوستت دارم » 

۱۳/۱۰/۸۵
پ.ن : خواب بدی دیدم ، اما تو تعبیر نکن...
/ 0 نظر / 7 بازدید