دوباره .... اینجا

بیاد ندارم تا حالا اینقد دلم واسه کسی یا چیزی تنگ شده باشه که احساس کنم، تهِ تهِ دلم خالی شده!

باورم نمیشه حتی یادم نمیومد واسه گذاشتن مطلب جدید چیکار می کردم!

در هر حال موفق شدم و این شد اولین حرف بعد از سه سال

/ 2 نظر / 35 بازدید
روشنک

چه عجــــــــــــــــــــــب